Những nhân vật phản diện “tội nghiệp” nhất trong thế giới game

Fireflies (The Last of Us) Một trong những điểm ấn tượng nhất của kịch bản The Last of Us đó là nó xóa nhòa ranh giới giữa nhân vật phản diện và chính diện. Trong một thế giới hậu tận thế khắc nghiệt, ai cũng cố gắng để sống sót, có điều phương thức thực … Read moreNhững nhân vật phản diện “tội nghiệp” nhất trong thế giới game

Những nhân vật phản diện “tội nghiệp” nhất trong thế giới game

Fireflies (The Last of Us) Một trong những điểm ấn tượng nhất của kịch bản The Last of Us đó là nó xóa nhòa ranh giới giữa nhân vật phản diện và chính diện. Trong một thế giới hậu tận thế khắc nghiệt, ai cũng cố gắng để sống sót, có điều phương thức thực … Read moreNhững nhân vật phản diện “tội nghiệp” nhất trong thế giới game

Những nhân vật phản diện “tội nghiệp” nhất trong thế giới game

Fireflies (The Last of Us) Một trong những điểm ấn tượng nhất của kịch bản The Last of Us đó là nó xóa nhòa ranh giới giữa nhân vật phản diện và chính diện. Trong một thế giới hậu tận thế khắc nghiệt, ai cũng cố gắng để sống sót, có điều phương thức thực … Read moreNhững nhân vật phản diện “tội nghiệp” nhất trong thế giới game