User Tools

Site Tools


laef4244

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4244 [2018/12/20 02:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div role="​note"​ class="​hatnote navigation-not-searchable">​ &​quot;​Cave Springs&​quot;​ chuyển hướng ở đây. Đối với các mục đích sử dụng khác, xem Cave Spring. </​div> ​ <p> Thành phố ở Arkansas, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Cave Springs </b> là một thành phố ở Hạt Benton, Arkansas, Hoa Kỳ. Dân số là 1.729 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010, <sup id="​cite_ref-Census_2010_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ tăng từ 1.103 vào năm 2000. Đây là một phần của Fayettevilleọ Springdale Mitch Rogers, Khu vực thống kê đô thị AR-MO. ​ </​p> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Cave_Springs_City_Hall%2C_Arkansas.JPG/​220px-Cave_Springs_City_Hall%2C_Arkansas.JPG"​ width="​220"​ height="​137"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Cave_Springs_City_Hall%2C_Arkansas.JPG/​330px-Cave_Springs_City_Hall%2C_Arkansas.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Cave_Springs_City_Hall%2C_Arkansas.JPG/​440px-Cave_Springs_City_Hall%2C_Arkansas.JPG 2x" data-file-width="​4032"​ data-file-height="​2519"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Tòa thị chính của Cave Springs. Bức ảnh này được chụp sau một cơn mưa buổi sáng sớm. </​div></​div></​div> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Cave Springs nằm ở phía nam trung tâm quận Benton tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 36 ° 16′40 ″ N [19659010] 94 ° 13′24 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 36.27778 ° N 94.22333 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 36.27778; -94,22333 </​span></​span></​span></​span>​ (36.277729, -94.223226),​ <sup id="​cite_ref-GR1_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ trong thung lũng Osage Creek. Arkansas lộ 112 (Main Street) dẫn bắc 8 dặm (13 km) đến Bentonville và phía nam 16 dặm (26 km) đến Fayetteville. Arkansas lộ 264 (Đông Lowell Avenue) dẫn đông 6 dặm (10 km) để Lowell và phía tây (như Healing Springs Road) 5 dặm (8 km) để Northwest Arkansas Regional Airport. ​ </​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích 6,9 dặm vuông (18,0 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 6,9 dặm vuông (17,8 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,077 dặm vuông (0,2 km <sup> 2 </​sup>​),​ tương đương 0.84%, là nước. [19659017] Hồ Keith, một chậu nước nhỏ ở giữa Cave Springs, giữ cá hang hiếm. Câu cá ở hồ Keith đã bị cấm do các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Vào tháng 10 năm 2013, Hồ Keith đã tạm thời bị rút cạn. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Tính đến năm 2010, dân số của Cave Springs là 1.729. Thành phần chủng tộc và dân tộc của dân số là 89,9% người da trắng gốc Tây Ban Nha, 0,9% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 1,3% người Mỹ bản địa, 1,9% người châu Á, 0,1% người đảo Thái Bình Dương, 1,6% từ một số chủng tộc khác và 1,9% từ hai người trở lên chủng tộc. 4,5% dân số là người gốc Tây Ban Nha gốc Latinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​ [8] </​sup>​ </​p><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ năm 2000, có 1.103 người, 420 hộ gia đình và 333 gia đình cư trú trong thành phố. . Mật độ dân số là 151,7 người trên mỗi dặm vuông (58,6 / km²). Có 449 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 61,7 / dặm vuông (23,8 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 93,02% Trắng, 0,09% Đen hoặc Mỹ gốc Phi, 3,54% Người Mỹ bản địa, 0,27% Châu Á, 1,54% từ các chủng tộc khác và 1,54% từ hai chủng tộc trở lên. 2,18% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào.  </​p><​p>​ Có 420 hộ trong đó 33,8% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 70,5% là vợ chồng sống chung, 6,2% có chủ hộ là nữ không có chồng và 20,5% không có gia đình. 16,9% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 6,0% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,63 và quy mô gia đình trung bình là 2,94.  </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 25,5% dưới 18 tuổi, 6,3% từ 18 đến 24, 31,6% từ 25 đến 44, 27,5% từ 45 đến 64 và 9,2% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 38 tuổi. Cứ 100 nữ giới thì có 103,1 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 103,0 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 37.500 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 42.813 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 29,167 so với $ 22,574 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 17.946 đô la. Khoảng 7,2% gia đình và 9,1% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 11,9% những người dưới 18 tuổi và 10,5% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Intersection_of_AR-112_and_AR-264.JPG/​220px-Intersection_of_AR-112_and_AR-264.JPG"​ width="​220"​ height="​138"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Intersection_of_AR-112_and_AR-264.JPG/​330px-Intersection_of_AR-112_and_AR-264.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Intersection_of_AR-112_and_AR-264.JPG/​440px-Intersection_of_AR-112_and_AR-264.JPG 2x" data-file-width="​4032"​ data-file-height="​2524"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Giao lộ chính của Cave Springs, AR. Đối với những người đi đến XNA (Sân bay khu vực Bentonville) từ các khu vực Fayetteville hoặc Springdale, hai phương án của các tuyến đường gặp nhau ở đây. </​div></​div></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Giáo dục công cộng cho tiểu học và học sinh trung học được cung cấp bởi hai khu học chánh. Học khu chính là Trường học Bentonville,​ dẫn đến tốt nghiệp trường trung học Bentonville. Đối với một số cư dân, giáo dục công cộng được phân vùng đến Khu trường học Rogers. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_person">​ Người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-CenPopGazetteer2016-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​2017 Tập tin Gazetteer&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 8, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2017+U.S.+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2F2017_Gazetteer%2F2017_gaz_place_05.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACave+Springs%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2017-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị nhà ở và nhà ở&​quot;​ Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 24 tháng 3, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2017.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACave+Springs%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Số liệu địa lý nhân khẩu học: 2010 : Thành phố Cave Springs, Arkansas &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 20 tháng 9, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Cave+Springs+city%2C+Arkansas&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FG001%2F1600000US0512340&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACave+Springs%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACave+Springs%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​www.upstreammatters.com/​100-years-later-draining-the-lake-at-cave-springs/​ [19659049] ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACave+Springs%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm về dân số thường trú cho các địa điểm hợp nhất: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2015&​quot;​. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2016-10-19 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 26 tháng 6, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimates+of+the+Resident+Population+for+Incorporated+Places%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2015&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2015%2FSUB-EST2015-3.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACave+Springs%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ 2010 hồ sơ chung về đặc điểm dân số và nhà ở của Cave Springs từ cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACave+Springs%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1305 ​ Cached time: 20181207110205 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.452 seconds ​ Real time usage: 0.584 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4218/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 75349/​2097152 bytes  Template argument size: 11360/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 14/40  Expensive parser function count: 1/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 19631/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.185/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.58 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 513.989 1 -total ​  ​55.11% 283.271 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​30.02% 154.276 1 Template:​Infobox ​  ​17.95% 92.237 1 Template:​Reflist ​  ​15.34% 78.851 7 Template:​Cite_web ​  ​10.80% 55.525 1 Template:​Short_description ​  ​10.12% 52.026 1 Template:​Redirect ​  6.90% 35.491 7 Template:​Convert ​  6.65% 34.182 2 Template:​Coord ​  5.59% 28.728 1 Template:​Pagetype ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​106834-0!canonical and timestamp 20181207110205 and revision id 870076458 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Tại sao nên chọn giường ngủ đa năng có ngăn kéo tiện ích cho phòng ngủ gia đình bạn? 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<p style="​text-align:​ justify"><​strong>​Chắc hẳn ai trong số chúng ta khi chuẩn bị sắm đồ nội thất cho ngôi nhà thân yêu của mình, đều phải tìm hiểu đôi chút về nội thất để dễ lựa chọn. Trong lĩnh vực nội thất hiện đại, có rất nhiều những thiết kế mới được sáng tạo và đưa vào sử dụng trong đó không thể không nhắc đến những chiếc giường ngủ đa năng, góp phần thiết lập một nội thất phòng ngủ khoa học, gọn gàng.</​strong></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify"><​img class="​size-full wp-image-438 aligncenter"​ src="​http://​bantrasofa.com/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​tai-sao-nen-chon-giuong-ngu-da-nang-co-ngan-keo-tien-ich-cho-phong-ngu-gia-dinh-ban-1.jpg"​ alt="​tai-sao-nen-chon-giuong-ngu-da-nang-co-ngan-keo-tien-ich-cho-phong-ngu-gia-dinh-ban-1"​ width="​640"​ height="​343"​ /></​p> ​ <p style="​text-align:​ center"><​em>​Giường ngủ có nhiều ngăn kéo tiện lợi</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Giường ngủ là một vật dụng thiết yếu trong không gian phòng ngủ mỗi gia đình Việt. Phòng ngủ nếu thiếu đi một chiếc giường êm ái thì đó không thể được coi là phòng ngủ, do vậy việc lựa chọn giường ngủ như thế nào là vấn đề rất được các gia đình Việt quan tâm. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các mẫu mã, kiểu dáng giường ngủ đa năng khác nhau, tạo sự thuận tiện cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn… Trong các mẫu <​strong>​giường ngủ</​strong>​ đa năng đó thì giường ngủ có ngăn kéo được yêu thích hơn cả vì nó đánh trúng vào thị hiếu tiêu dùng của các gia đình Việt hiện nay. Loại giường ngủ này có những ưu điểm nổi bật có thể kể ra sau đây:</​p> ​ <ul style="​text-align:​ justify"> ​   <​li>​Tiết kiệm được diện tích: Giường ngủ có ngăn kéo được coi là giải pháp tiết kiệm tối ưu cho những gia đình có không gian phòng ngủ chật hẹp nhờ được gia tăng thêm chức năng để đồ như một tủ quần áo, kéo ra, kéo vào rất tiện lợi mà không cần thiết sử dụng đến một tủ áo chuyên dụng. Do đó sẽ mở ra được khoảng không gian lưu trữ lớn, khiến cho phòng ngủ gia đình bạn thêm rộng rãi, thoáng đãng, giảm thiểu những bí bách, chật chội do bài trí quá nhiều đồ nội thất.</​li> ​   <​li>​Kiểu dáng độc đáo: Giường ngủ đa năng có ngăn kéo sở hữu thiết kế khá độc đáo so với những chiếc giường ngủ thông thường, do vậy nó không chỉ giữ hai chức năng nghỉ ngơi, thư giãn và để đồ như đã phân tích ở trên mà còn có giá trị thẩm mỹ cao, tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian phòng ngủ ngôi nhà bạn.</​li> ​   <​li>​Dễ kết hợp với các vật dụng nội thất khác: Giường ngủ đa năng có ngăn kéo còn sở hữu ưu điểm nổi bật là tạo được sự đồng điệu, thống nhất cao trong việc kết hợp với những vật dụng nội thất khác, giúp bạn tạo lập một không gian phòng ngủ không chỉ tiện ích mà còn đẹp, hợp xu hướng, đặc biệt phù hợp cho những ai yêu thích vẻ đẹp hiện đại, sang trọng.</​li> ​ </​ul> ​ <p style="​text-align:​ justify"><​img class="​size-full wp-image-437 aligncenter"​ src="​http://​bantrasofa.com/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​tai-sao-nen-chon-giuong-ngu-da-nang-co-ngan-keo-tien-ich-cho-phong-ngu-gia-dinh-ban-2.jpg"​ alt="​tai-sao-nen-chon-giuong-ngu-da-nang-co-ngan-keo-tien-ich-cho-phong-ngu-gia-dinh-ban-2"​ width="​530"​ height="​400"​ /></​p> ​ <p style="​text-align:​ center"><​em>​Vẻ đẹp hiện đại của chiếc giường ngủ có nhiều ngăn kéo</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Giường ngủ đa năng có ngăn kéo với những ưu điểm nổi bật là chiếc giường ngủ mà bạn không nên bỏ qua khi có nhu cầu chọn lựa</​p>​ 
 +Tại sao nên chọn giường ngủ đa năng có ngăn kéo tiện ích cho phòng ngủ gia đình bạn? </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef4244.txt · Last modified: 2018/12/20 02:20 (external edit)