User Tools

Site Tools


home3108

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home3108 [2018/12/20 02:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​ Dungeon Master II: The Legend of Skullkeep </​b></​i>​cũng được phát hành dưới dạng đơn giản <​i><​b>​ Dungeon Master II: Skullkeep </​b></​i>​là phần tiếp theo của trò chơi điện tử nhập vai trong trình thu thập dungeon <i> Dungeon Master ] <sup id="​cite_ref-making_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Nó được phát hành vào năm 1993 tại Nhật Bản và năm 1995 ở các quốc gia khác. <sup id="​cite_ref-making_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Nó có sẵn cho MS-DOS, <sup id="​cite_ref-DM2_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Amiga, Macintosh, <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Sega CD, PC-9801, PC-9821 và Thị trấn FM.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Platform_comparison">​ So sánh nền tảng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4f/​Dungeon_Master_II_-_The_Legend_of_Skullkeep_in-game_screenshot_%28MS-DOS%29.png/​220px-Dungeon_Master_II_-_The_Legend_of_Skullkeep_in-game_screenshot_%28MS-DOS%29.png"​ width="​220"​ height="​138"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4f/​Dungeon_Master_II_-_The_Legend_of_Skullkeep_in-game_screenshot_%28MS-DOS%29.png/​330px-Dungeon_Master_II_-_The_Legend_of_Skullkeep_in-game_screenshot_%28MS-DOS%29.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​4/​4f/​Dungeon_Master_II_-_The_Legend_of_Skullkeep_in-game_screenshot_%28MS-DOS%29.png 2x" data-file-width="​400"​ data-file-height="​250"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Ảnh chụp màn hình trong trò chơi hiển thị đồ họa phiên bản MS-DOS </​div></​div></​div> ​ <​p><​b>​ Đồ họa: </b> Có nhiều khác biệt về đồ họa giữa các phiên bản DOS và Amiga. Ví dụ, tiêu đề và hình ảnh động kết thúc rất khác nhau. Đồ họa vật phẩm cũng thay đổi: phiên bản Amiga, trong khi được đánh dấu là trò chơi AGA, thực sự đang chạy ở chế độ ECS 32 màu (hiển nhiên là nó chạy trên máy tính Amiga 600 có màu ram 2mb), trong khi phiên bản DOS có VGA 256 màu đồ họa. Trong khi PC-9821 có đồ họa bình thường, phiên bản PC-9801 có đồ họa hoà sắc kém chất lượng. ​ </​p><​p><​b>​ Bố cục màn hình: </b> Phiên bản Macintosh bao gồm hai bố cục màn hình: bố cục bình thường và bố cục nhỏ gọn. ​ </​p><​p><​b>​ Âm nhạc: </b> Âm nhạc trò chơi khác nhau ở mỗi phiên bản của trò chơi: phiên bản PC sử dụng nhạc MIDI (do đó âm thanh khác nhau trên các thẻ âm thanh khác nhau), phiên bản Amiga sử dụng MODules và phiên bản Sega CD sử dụng CD Bản nhạc âm thanh. ​ </​p><​p><​b>​ Tín dụng: </b> Phiên bản DOS có hình động cho tín dụng. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Reception">​ Lễ tân </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table cellpadding="​0"​ cellspacing="​0"​ style="​background:​transparent;​padding:​0em;​margin:​0em 1em 1em 0em;​text-align:​center;​float:​left;​clear:​left;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th class="​Reception">​ Lễ tân </​th></​tr><​tr><​td><​table class="​infobox wikitable"​ cellpadding="​0"​ cellspacing="​0"​ style="​width:​100%;​border-bottom:​none;​margin:​0em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background:#​d1dbdf">​ Điểm đánh giá </​th></​tr><​tr><​th style="​background:#​e8f4f8;​text-align:​center;​vertical-align:​middle">​ Ấn phẩm </​th><​th style="​background:#​e8f4f8;​vertical-align:​middle">​ Điểm </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center;​vertical-align:​middle"><​i>​ Trò chơi PC </​i></​td><​td style="​text-align:​center">​ B <sup id="​cite_ref-pcgamesrev_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i>​ Dungeon Master II ] đã nhận được các đánh giá tầm thường và bán kém. <sup id="​cite_ref-maher20151211_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Xem lại phiên bản Sega CD, <i> GamePro </i> nhận xét rằng bộ điều khiển Genesis tiêu chuẩn không hoạt động tốt với giao diện điểm và nhấp chuột, và cần có chuột Sega để thưởng thức trọn vẹn trò chơi. Họ cũng chỉ trích sự cần thiết phải duy trì nguồn ánh sáng và nguồn cung cấp thực phẩm. Tuy nhiên, phần lớn bài đánh giá của họ được dành để ca ngợi AI của kẻ thù, thứ mà họ cho là rất thông minh và tự nhiên đến nỗi nó &​quot;​gần giống như chơi với người khác.&​quot;​ <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Xem lại phiên bản PC sau này, <i> Thế hệ tiếp theo </i> nhà phê bình nói rằng trong khi bản gốc <i> Dungeon Master </i> là một trò chơi nổi bật, <i> Dungeon Master II </i> vẫn giữ các khía cạnh của bản gốc đã bị lỗi thời từ lâu. Ghi nhận &​quot;​hệ thống ma thuật khác biệt&​quot;​ là một trong số ít điểm sáng, ông đã cho nó hai trong số năm sao. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-maher20151211_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1319 ​ Cached time: 20181207005605 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.280 seconds ​ Real time usage: 0.373 seconds ​ Preprocessor visited node count: 1226/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 24573/​2097152 bytes  Template argument size: 1161/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 8/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 18383/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.161/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 4.33 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 340.775 1 -total ​  ​47.21% 160.881 1 Template:​Infobox_video_game ​  ​39.54% 134.729 1 Template:​Infobox ​  ​31.71% 108.050 1 Template:​Reflist ​  ​22.64% 77.161 4 Template:​Cite_web ​  ​10.82% 36.885 1 Template:​Video_game_reviews ​  7.57% 25.783 12 Template:​If_first_display_both ​  7.45% 25.385 1 Template:​Vgrelease ​  3.36% 11.459 1 Template:​Moby_game ​  2.58% 8.794 1 Template:​Dungeon_Master_series ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​746743-0!canonical and timestamp 20181207005605 and revision id 862857647 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +4 sai lầm thường mắc phải khi thiết kế nội thất chung cư 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế nội thất chung cư là một trong những điều quan trọng nhất khi bạn trang trí ngôi nhà của mình. Bạn nên thiết kế không gian sống theo sở thích, phong cách của riêng mình để tạo ra sự khác biệt. Nhưng có nhiều người lại không có con mắt tinh tế và sự khéo léo nên thường khiến cho không gian trở nên chật chội và bức bối. Dưới đây là 4 gợi ý được các KTS của Vietnamarch tư vấn thiết kế nội thất nhà đẹp cho căn hộ chung cư.</​span></​strong></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Xem thêm:<​strong>​ <span style="​color:​ #​3366ff;">​7 điều về phong thủy nhà ở bạn nên nhớ trước khi mua nhà </​span></​strong><​span style="​color:​ #​3366ff;">/​ <​strong>​5 món đồ vật không nên đặt trong phòng ngủ để tránh bị bóng đè</​strong></​span></​span></​p><​p><​span style="​text-decoration:​ underline;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Đi tới các phần</​strong></​span></​span></​p><​ol><​li><​em><​strong><​span style="​color:​ #ff6600; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Không gian thiếu ánh sáng</​span></​strong></​em></​li><​li><​em><​strong><​span style="​color:​ #ff6600; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Không nên trang trí quá nhiều nội thất</​span></​strong></​em></​li><​li><​em><​strong><​span style="​color:​ #ff6600; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bạn không nên nhét những đồ vật không phù hợp</​span></​strong></​em></​li><​li><​em><​strong><​span style="​color:​ #ff6600; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Đừng quá lộn xộn</​span></​strong></​em></​li></​ol><​ol><​li><​h2><​span id="​Khong_gian_thieu_anh_sang"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Không gian thiếu ánh sáng</​span></​span></​h2></​li></​ol><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​a href="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-1.jpg"><​img data-attachment-id="​2580"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-1/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-1.jpg"​ data-orig-size="​595,​397"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-1"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-1-300x200.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-1.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-2580 size-full"​ title="​Tư vấn thiết kế nội thất nhà đẹp cho căn hộ chung cư." src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-1.jpg"​ alt="​Tư vấn thiết kế nội thất nhà đẹp cho căn hộ chung cư." width="​595"​ height="​397"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-1.jpg 595w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-1-300x200.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-1-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 595px) 100vw, 595px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Ánh sáng chính là một yếu tố quan trọng làm nên một không gian sống thoải mái và đẹp mắt. Không gian của bạn sẽ trở nên bí bách, khó chịu và tối tắm nếu không có ánh sáng tự nhiên. Bạn không nên chặn nguồn sáng tự nhiên bằng rèm cửa và phụ kiện sẽ đánh mất đi không khí của ngôi nhà. Nếu chúng ta muốn cho ngôi nhà của mình trở nên sáng sủa thì thay vì sử dụng cửa gỗ, bạn có thể tăng cường cửa kính mang thêm vẻ hiện đại và hấp dẫn cho ngôi nhà của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ánh sáng tự nhiên giúp không gian lãng mạn và yên bình hơn với đèn chùm hoặc gương để ánh sáng có thể vừa đủ mà không bị chói lóa.</​span></​p><​ol start="​2"><​li><​h2><​span id="​Khong_nen_trang_tri_qua_nhieu_noi_that"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Không nên trang trí quá nhiều nội thất</​span></​span></​h2></​li></​ol><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​a href="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-2.jpg"><​img data-attachment-id="​2581"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-2.jpg"​ data-orig-size="​1195,​800"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-2"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-2-300x201.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-2-1024x686.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-2581"​ title="​Không nên trang trí quá nhiều nội thất - vietnamarch tư vấn thiết kế nội thất nhà đẹp"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-2.jpg"​ alt="​Không nên trang trí quá nhiều nội thất - vietnamarch tư vấn thiết kế nội thất nhà đẹp"​ width="​595"​ height="​398"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-2.jpg 1195w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-2-300x200.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-2-1024x686.jpg 1024w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-2-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 595px) 100vw, 595px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bạn chắc chắn không muốn căn phòng của mình trở nên lộn xộn bởi việc bạn sử dụng quá nhiều đồ nội thất không hợp lý tạo nên một bãi rác cho căn phòng của bạn. Chính vì thế bạn phải có một quy hoạch tốt và xác định vị trí của phụ kiện nội thất một cách phù hợp để tạo nên một không gian sống hấp dẫn nhất. Đừng bao giờ khiến cho căn phòng của bạn trở nên chật chội, lộn xộn. Đôi khi bạn có thể di chuyển một cách khéo léo hoặc loại bỏ những vật dụng không cần thiết bởi điều này sẽ không giúp ich gì cho bạn. Nếu sau khi di chuyển nếu không gian của bạn vẫn chật thì hãy loại bỏ nhiều hơn. Bạn sẽ làm cho căn phòng của mình trở nên khác biệt và thu hút hơn.</​span></​p><​ol start="​3"><​li><​h2><​span id="​Ban_khong_nen_nhet_nhung_do_vat_khong_phu_hop"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bạn không nên nhét những đồ vật không phù hợp</​span></​span></​h2></​li></​ol><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​a href="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-3.jpg"><​img data-attachment-id="​2582"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-3.jpg"​ data-orig-size="​1200,​800"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-3"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-3-300x200.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-3-1024x683.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-2582"​ title="​Bạn không nên nhét những đồ vật không phù hợp - vietnamarch tư vấn thiết kế nội thất nhà đẹp"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-3.jpg"​ alt="​Bạn không nên nhét những đồ vật không phù hợp - vietnamarch tư vấn thiết kế nội thất nhà đẹp"​ width="​595"​ height="​397"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-3.jpg 1200w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-3-300x200.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-3-1024x683.jpg 1024w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-3-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 595px) 100vw, 595px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nếu căn hộ của bạn quá nhỏ mà bạn nhét những đồ nội thất quá to thì chắc chăn sẽ không phù hợp rồi. Vì thế đồ nội thất cũng phải phù hợp với không gian sống trong căn phòng của bạn.nếu phòng khách của bạn quá lớn thì bạn sẽ cảm thấy không được căn bằng với những món đồ nội thất nhỏ bé. Trước khi di chuyển đồ đạc, bạn nên đo đạc chiều cao, chiều rộng và chiều sâu..để chọn đồ hợp nhất.</​span></​p><​ol start="​4"><​li><​h2><​span id="​Dung_qua_lon_xon"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Đừng quá lộn xộn</​span></​span></​h2></​li></​ol><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​a href="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-4.jpg"><​img data-attachment-id="​2583"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-4/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-4.jpg"​ data-orig-size="​1276,​776"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-4"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-4-300x182.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-4-1024x623.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-2583"​ title="​Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng - vietnamarch tư vấn thiết kế nội thất nhà đẹp"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-4.jpg"​ alt="​Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng - vietnamarch tư vấn thiết kế nội thất nhà đẹp"​ width="​595"​ height="​362"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-4.jpg 1276w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-4-300x182.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​4-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-thiet-ke-noi-that-chung-cu-4-1024x623.jpg 1024w" sizes="​(max-width:​ 595px) 100vw, 595px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khi có quá nhiều đồ lộn xộn và có sự mất cân bằng thì bạn nên phân chia chúng thành nhiều chủng loại như: Những thứ đắt tiền, những thứ quan trọng, những thứ không cần thiết..để tạo nên sự rõ ràng và hợp lý trong cách bố trí.</​span></​p><​h3 style="​text-align:​ right;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng tư vấn kiến trúc phong thủy Vietnamarch – Hotline: <span style="​color:​ #​ff0000;"><​strong>​0918.248.297</​strong></​span></​span></​h3><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​125</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +4 sai lầm thường mắc phải khi thiết kế nội thất chung cư </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home3108.txt · Last modified: 2018/12/20 02:20 (external edit)