User Tools

Site Tools


home3107

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home3107 [2018/12/20 02:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​ Doping máu </b> là thực hành tăng số lượng tế bào hồng cầu trong máu để tăng cường hiệu suất thể thao. Bởi vì các tế bào máu như vậy mang oxy từ phổi đến cơ bắp, nồng độ cao hơn trong máu có thể cải thiện khả năng hiếu khí của vận động viên (VO <sub> 2 </​sub>​ max) và độ bền. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Nhiều phương pháp pha tạp máu là bất hợp pháp, đặc biệt trong thể thao chuyên nghiệp. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Background">​ Bối cảnh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​482px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Achieving_Maximum_Aerobic_Capacity.png/​480px-Achieving_Maximum_Aerobic_Capacity.png"​ width="​480"​ height="​352"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​8/​85/​Achieving_Maximum_Aerobic_Capacity.png 1.5x" data-file-width="​566"​ data-file-height="​415"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Hình. 1 Đạt được công suất hiếu khí tối đa </​div></​div></​div> ​ <p> Doping máu được định nghĩa là việc sử dụng các sản phẩm bất hợp pháp (ví dụ erythropoietin (EPO), darbepoetin-alfa,​ chất ổn định yếu tố gây thiếu oxy (HIF) và các phương pháp (ví dụ như tăng khả năng hiếu khí (HIF) O <sub> 2 </​sub>​) để tăng cường vận chuyển O <sub> 2 </​sub>​ cơ thể đến cơ bắp. <sup id="​cite_ref-jelkmann1_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Cơ thể trải qua quá trình hô hấp hiếu khí để cung cấp đủ O <sub> 2 </​sub>​ đối với các cơ xương tập thể dục và các yếu tố xác định chính được thể hiện trong hình 1. Tốc độ hấp thu tối đa O <sub> 2 </​sub>​ (O <sub> 2 </​sub>​ max) phụ thuộc vào cung lượng tim, O <sub> 2 </​sub>​ chiết xuất và khối lượng huyết sắc tố. Cung lượng tim của một vận động viên rất khó thao tác trong các cuộc thi và việc phân phối cung lượng tim ở mức tối đa (tức là 80%) trong các cuộc thi. Ngoài ra, trích xuất O <sub> 2 </​sub>​ là khoảng 90% khi tập thể dục tối đa. Do đó, phương pháp duy nhất để tăng cường hiệu suất vật lý còn lại là tăng hàm lượng O <sub> 2 </​sub>​ trong động mạch bằng cách tăng cường khối lượng huyết sắc tố. Nói cách khác, nồng độ hemoglobin và thể tích máu đóng góp vào khối lượng hemoglobin. <sup id="​cite_ref-jelkmann1_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Methods">​ Phương pháp </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Drug_treatments">​ Điều trị bằng thuốc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Nhiều dạng doping máu bắt nguồn từ việc lạm dụng dược phẩm. Những phương pháp điều trị bằng thuốc này đã được tạo ra để sử dụng lâm sàng để tăng lượng oxy cung cấp khi cơ thể con người không thể làm điều đó một cách tự nhiên. ​ </​p> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Erythropoietin">​ Erythropoietin </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <p> Erythropoietin (EPO) là một hoocmon glycoprotein được sản xuất bởi nguyên bào sợi kẽ ở thận. Hoạt động tăng của Hemocytoblast (tế bào gốc RBC) cho phép máu có khả năng mang oxy lớn hơn. EPO lần đầu tiên được phát triển để chống lại tác dụng của hóa trị và xạ trị cho bệnh nhân ung thư. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ EPO cũng kích thích tăng khả năng chữa lành vết thương. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Vì tác dụng phụ sinh lý, đặc biệt là hematocrit tăng, EPO đã trở thành một loại thuốc có khả năng lạm dụng. người đi xe đạp chuyên nghiệp và nghiệp dư.  </​p> ​ <​h4><​span id="​Hypoxia-inducible_factor_.28HIF.29_stabilizer"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hypoxia-inducible_factor_(HIF)_stabilizer">​ Chất ổn định yếu tố gây cảm ứng Hypoxia (HIF) </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <p> Chất ổn định yếu tố gây cảm ứng Hypoxia (chất ổn định HIF) là một dược phẩm được sử dụng để điều trị bệnh thận mãn tính. Giống như hầu hết các yếu tố phiên mã, yếu tố phiên mã HIF chịu trách nhiệm cho sự biểu hiện của protein. Chất ổn định HIF kích hoạt hoạt động của EPO do thiếu oxy gây ra do thiếu oxy, căng thẳng chuyển hóa và gây co mạch tạo ra các mạch máu mới. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Chất ổn định HIF được sử dụng bởi người đi xe đạp kết hợp với coban clorua / desferrioxamine tự nhiên. sản xuất hoocmon erythropoietin. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Ở mức thấp về mặt sinh lý PaO <sub> 2 </​sub>​ khoảng 40 mmHg, EPO được giải phóng từ thận để tăng vận chuyển hemoglobin. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Sự kết hợp của các loại thuốc liên tục giải phóng EPO do tăng phiên mã. cấp độ tế bào. Tác dụng sẽ mất đi khi các chất ổn định HIF, coban clorua / desferrioxamine được cơ thể bài tiết và / hoặc phân rã.  </​p> ​ <​h4><​span id="​Myo-inositol_trispyrophosphate_.28ITPP.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Myo-inositol_trispyrophosphate_(ITPP)">​ Myo-inositol trispyrophosphate (ITPP) </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <p> Myo-inositol trispyrophosphate (ITPP), còn được gọi là hợp chất OXY111A. sự thay đổi đường cong phân ly oxy hemoglobin, làm tăng lượng oxy được giải phóng từ các tế bào hồng cầu vào các mô xung quanh trong mỗi lần đi qua hệ thống tim mạch. <sup id="​cite_ref-pmid19204295_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ ITPP là một chủ đề của nghiên cứu chống doping ở cả hai người <sup id="​cite_ref-pmid25070041_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ và ngựa đua. <sup id="​cite_ref-pmid23733541_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Blood_transfusion">​ Truyền máu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Truyền máu có thể được phân loại theo cách tự nhiên, trong đó người hiến máu và người nhận truyền máu là giống nhau, hoặc là người nhận máu máu được truyền vào người khác không phải là người hiến. Truyền máu bắt đầu bằng cách rút 1 đến 4 đơn vị máu (1 đơn vị = 450 ml máu) vài tuần trước khi thi đấu. Máu được ly tâm, các thành phần huyết tương ngay lập tức được tái sử dụng và các yếu tố cơ thể, chủ yếu là các tế bào hồng cầu (RBCs), được lưu trữ trong tủ lạnh ở 4 ° C hoặc đông lạnh ở −80 ° C. <sup id="​cite_ref-mcardle1_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ Khi máu được lưu trữ trong tủ lạnh hiển thị Số lượng hồng cầu giảm đều đặn, một tỷ lệ đáng kể, lên tới 40% trong số các hồng cầu được lưu trữ có thể không khả thi. <sup id="​cite_ref-gledhill_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ Quá trình đóng băng, ngược lại, hạn chế sự lão hóa của các tế bào, cho phép lưu trữ máu lên đến 10 năm với số lượng hồng cầu bị mất từ ​​10% đến 15%. <sup id="​cite_ref-ghaphery1_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup>​ Các hồng cầu được lưu trữ sau đó được tái sử dụng, thường là 1 đến 7 ngày trước khi xảy ra sự kiện có độ bền cao. Vì một lượng sắt đáng kể được loại bỏ sau mỗi lần truyền máu tự thân, nên thời gian phục hồi không dưới 3 ngày kể từ lần hiến cuối cùng và bổ sung sắt thích hợp thường được yêu cầu cho bệnh nhân được hiến tặng tự động. Gần 50% các khoản đóng góp tự trị không được nhà tài trợ sử dụng và bị loại bỏ, vì các tiêu chuẩn hiện tại không cho phép truyền các đơn vị này cho một bệnh nhân khác vì lý do an toàn. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (October 2018)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Blood_substitutes">​ Máu thay thế </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Sự phát triển sinh hóa và công nghệ sinh học đã cho phép các phương pháp tiếp cận mới đối với vấn đề này, dưới dạng các chất mang O <sub> 2 </​sub>​được biết đến rộng rãi như là chất thay thế máu. Các chất thay thế máu hiện có sẵn là các dung dịch hemoglobin trùng hợp chủ yếu hoặc các chất mang oxy dựa trên hemoglobin (HBOCs) và perfluorocarbons (PFC). <sup id="​cite_ref-ReferenceA_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup><​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p> ​ <​h4><​span id="​Hemoglobin-based_oxygen_carriers_.28HBOCs.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hemoglobin-based_oxygen_carriers_(HBOCs)">​ Chất mang oxy dựa trên hemoglobin (HBOCs) </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ 19659015] Các chất mang oxy dựa trên hemoglobin là các hemoglobin trong người hoặc động vật được thiết kế phân tử, chỉ được tối ưu hóa để cung cấp oxy và lưu thông nội mạch lâu hơn. Sự hiện diện của 2,​3-diphosphoglycerate trong hồng cầu duy trì ái lực bình thường của hemoglobin đối với oxy. Các HBOC không chứa hồng cầu và mất tương tác này, do đó, các giải pháp HBOC ở người không biến đổi có ái lực oxy rất cao làm ảnh hưởng đến chức năng của chúng. Các phương pháp hóa học được phát triển để khắc phục vấn đề này đã dẫn đến việc các chất mang giải phóng oxy hiệu quả ở pO sinh lý <sub> 2 </​sub>​ của các mô ngoại biên. <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p><​p>​ Một đặc điểm chung của tất cả các HBOC là khả năng chống phân ly khi truyền trong môi trường. tương phản huyết sắc tố của sự phân ly tự nhiên trong điều kiện không sinh lý. HBOCs về mặt giả thuyết có thể cung cấp lợi ích lớn hơn cho các vận động viên so với những người được cung cấp bởi huyết sắc tố tương đương trong truyền dịch hồng cầu truyền thống. Các phát triển gần đây đã chỉ ra rằng HBOC không chỉ là chất thay thế RBC đơn giản, mà còn có hiệu quả cao O <sub> 2 </​sub>​ về mặt oxy hóa mô. Các tác dụng bổ sung bao gồm tăng sắt huyết thanh, ferritin và Epo; <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup>​ tăng tới 20% khuếch tán oxy và cải thiện khả năng tập thể dục; <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup>​ tăng sản xuất CO <sub> 2 </​sub>;​ và tạo ra axit lactic thấp hơn trong hoạt động yếm khí. <sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup>​ HBOCs đã được chứng minh trong các thử nghiệm là cực kỳ nguy hiểm ở người. Bởi vì các chất mang oxy dựa trên Hemoglobin làm tăng cả nguy cơ tử vong và nguy cơ thử nghiệm lâm sàng nhồi máu cơ tim đã kết thúc. Chúng không có sẵn trên thị trường ở Hoa Kỳ hoặc Châu Âu và không có sử dụng được chấp thuận cho chúng. <sup id="​cite_ref-Natanson_C,​_Kern_SJ,​_Lurie_P,​_Banks_SM,​_Wolfe_SM_2008_2304–12_20-0"​ class="​reference">​[20]</​sup></​p> ​ <​h4><​span id="​Perfluorocarbons_.28PFCs.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Perfluorocarbons_(PFCs)">​ Perfluorocarbons (PFC) </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <p> PFCs, còn được gọi là fluorocarb. , các hợp chất tổng hợp không tan trong nước, bao gồm chủ yếu là các nguyên tử carbon và flo liên kết với nhau trong liên kết C F F mạnh. PFC là các nhũ tương lỏng rõ ràng và không màu, không đồng nhất về trọng lượng phân tử, diện tích bề mặt, điện tích và độ nhớt; hàm lượng cao của các nguyên tử flo đậm đặc điện tử của chúng dẫn đến ít tương tác nội phân tử và sức căng bề mặt thấp, tạo ra các chất như vậy dung môi tuyệt vời cho các chất khí, đặc biệt là oxy và carbon dioxide. <sup id="​cite_ref-ReferenceA_14-1"​ class="​reference">​[14]</​sup>​ Một số phân tử này có thể hòa tan oxy gấp 100 lần so với plasma. PFC là kỵ nước tự nhiên và cần được nhũ hóa để được tiêm tĩnh mạch. Do PFC hòa tan thay vì liên kết oxy, nên khả năng của chúng là chất thay thế máu được xác định chủ yếu bởi các gradient pO <sub> 2 </​sub>​ trong phổi và tại mô đích. Do đó, tính chất vận chuyển oxy của chúng khác biệt đáng kể so với máu toàn phần và đặc biệt là từ RBCs. <sup id="​cite_ref-spahn1_21-0"​ class="​reference">​[21]</​sup>​ Ở pO môi trường thông thường <sub> 2 </​sub>​ 135 mmHg, hàm lượng oxy là 900 ml / l perfluorocarbon nhỏ hơn 50 ml / l, trong khi đó hàm lượng oxy tối ưu là 160 ml / l, vẫn thấp hơn so với máu toàn phần trong điều kiện bình thường, chỉ có thể đạt được bằng pO <sub> 2 </​sub>​ lớn hơn 500 mmHg . Trong thực tế, tại pO phế nang thông thường <sub> 2 </​sub>​ 135 mmHg, PFC sẽ không thể cung cấp đủ oxy cho các mô ngoại biên. <sup id="​cite_ref-spahn1_21-1"​ class="​reference">​[21]</​sup><​sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup></​p><​p>​ Do kích thước nhỏ của chúng, PFC có thể thấm qua lưu thông hồng cầu. không chảy. Trong các mao mạch nhỏ, PFC tạo ra lợi ích lớn nhất, vì chúng làm tăng việc cung cấp oxy cục bộ hiệu quả hơn nhiều so với mong đợi từ sự gia tăng hàm lượng oxy trong các động mạch lớn hơn. <sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup>​ Ngoài ra, vì các chất khí ở trạng thái hòa tan trong PFC, nó pO <sub> 2 </​sub>​ thúc đẩy việc cung cấp oxy hiệu quả cho các mô ngoại biên. Kể từ giữa những năm 1980, những cải tiến về cả khả năng oxy và tính chất nhũ tương của PFC đã dẫn đến sự phát triển của các chất mang oxy dựa trên PFC thế hệ thứ hai; hai sản phẩm PFC hiện đang được thử nghiệm trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III. <sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cobalt_Chloride_Administration">​ Quản lý Cobalt Clorua </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Các phức hợp kim loại chuyển tiếp được biết đến rộng rãi trong vai trò quan trọng của hồng cầu; như vậy, bổ sung vô cơ đang chứng tỏ là một kỹ thuật mới nổi trong doping máu. Đặc biệt lưu ý là phức hợp coban, cobalamin (Vitamin B <sub> 12 </​sub>​) thường được sử dụng như một chất bổ sung chế độ ăn uống. Cobalamin là một phức hợp quan trọng được sử dụng trong sản xuất các tế bào hồng cầu và do đó được quan tâm để sử dụng tiềm năng trong doping máu. Tuy nhiên, bằng chứng thực nghiệm đã chỉ ra rằng cobalamin không có tác dụng đối với hồng cầu trong trường hợp không bị thiếu tế bào hồng cầu / oxy. <sup id="​cite_ref-jelkmann2_25-0"​ class="​reference">​[25]</​sup>​ Những kết quả này dường như đã xác nhận phần lớn những gì đã biết về hoạt động của cobalamin. <sup id="​cite_ref-jelkmann2_25-1"​ class="​reference">​[25]</​sup>​ con đường truyền tín hiệu gây ra sự bài tiết erythropoietin và sau đó sản xuất tế bào hồng cầu sử dụng cobalamin là phụ thuộc O <sub> 2 </​sub>​. Erythropoietin chỉ được tiết ra ở thận khi thiếu hụt O <sub> 2 </​sub>​do đó, sản xuất RBC độc lập với lượng cobalamin dùng khi không có thiếu O <sub> 2 </​sub>​. Theo đó, cobalamin có ít hoặc không có giá trị trong doping máu.  </​p><​p>​ Mạnh hơn để sử dụng trong doping máu là Co <sup> 2+ </​sup>​ (được quản lý như Cobalt (II) clorua, CoCl <sub> 2 </​sub>​). Cobalt clorua đã được biết là hữu ích trong điều trị bệnh nhân thiếu máu. <sup id="​cite_ref-lippi1_26-0"​ class="​reference">​[26]</​sup><​sup id="​cite_ref-jelkmann3_27-0"​ class="​reference">​[27]</​sup>​ Bằng chứng thực nghiệm gần đây đã chứng minh hiệu quả của coban clorua trong pha tạp máu. <sup id="​cite_ref-lippi1_26-1"​ class="​reference">​[26]</​sup>​ Các nghiên cứu về hành động của loài này đã chỉ ra rằng Co <sup> 2+ </​sup>​ gây ra tình trạng thiếu oxy như phản ứng, phản ứng có liên quan nhất là tạo hồng cầu. Co <sup> 2+ </​sup>​ tạo ra phản ứng này bằng cách liên kết với N-terminator (miền vòng lặp xoắn) của Hypoxia tạo ra các yếu tố phiên mã HIF-1α và HIF-2α, và do đó ổn định các phức hợp protein này. <sup id="​cite_ref-jelkmann3_27-1"​ class="​reference">​[27]</​sup><​sup id="​cite_ref-kanayaa1_28-0"​ class="​reference">​[28]</​sup>​ điều kiện O <sub> 2 </​sub>​ bình thường, các HIF bị mất ổn định khi dư lượng proline và asparagine bị hydroxyl hóa bởi HIF-α hydroxylase,​ những HIF không ổn định này sau đó bị thoái hóa theo con đường ubiquitin-proteosome. của các gen mã hóa Erythropoietin (EPO). <sup id="​cite_ref-jelkmann3_27-2"​ class="​reference">​[27]</​sup><​sup id="​cite_ref-kanayaa1_28-1"​ class="​reference">​[28]</​sup>​ Với sự ổn định của Co <sup> 2+ </​sup>​sự thoái hóa được ngăn chặn và gen mã hóa EPO sau đó có thể được kích hoạt. Cơ chế cho Co này <sup> 2+ </​sup>​ Ổn định đầu cuối N vẫn chưa được hiểu đầy đủ. Ngoài ràng buộc N-terminus, người ta cũng đưa ra giả thuyết rằng việc thay thế Fe <sup> 2+ </​sup>​ bởi Co <sup> 2+ </​sup>​ trong vị trí hoạt động hydroxylase có thể là một yếu tố góp phần vào hoạt động ổn định của Co <sup> 2+ </​sup>​. <sup id="​cite_ref-jelkmann3_27-3"​ class="​reference">​[27]</​sup>​ Tuy nhiên, có thể hiểu rằng ràng buộc Co <sup> 2+ </​sup>​ cho phép liên kết Ubiquitin nhưng ngăn chặn sự thoái hóa của protein. <sup id="​cite_ref-kanayaa1_28-2"​ class="​reference">​[28]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Detection_of_blood_doping">​ Phát hiện sự pha tạp máu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket"></​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Detection_for_homologous_blood_doping">​ Phát hiện doping máu tương đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Vào năm 2004, một thử nghiệm phát hiện pha tạp máu tương đồng / truyền máu tương đồng đã được thực hiện. Flow Cytometry là phương pháp được lựa chọn. Bằng cách kiểm tra các dấu hiệu trên bề mặt tế bào máu, phương pháp có thể xác định xem máu của nhiều người có trong vòng tuần hoàn của vận động viên hay không. Xét nghiệm sử dụng 12 kháng huyết thanh chống lại các kháng nguyên nhóm máu, thu được từ huyết tương của người hiến. Các kháng nguyên được dán nhãn với các kháng thể thứ cấp, được kết hợp với phycoerythrin để dán nhãn RBCs IgG hoặc IgM và tăng cường phát hiện bằng phương pháp tế bào học dòng chảy <sup id="​cite_ref-jelkmann1_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-nelson1_29-0"​ class="​reference">​[29]</​sup>​ Tế bào học dòng chảy có thể phát hiện phương sai nhỏ trong kháng nguyên nhóm máu. Đánh giá có thể phân biệt máu của các đối tượng trước đó đã nhận được ít nhất một đơn vị máu allogeneic. <sup id="​cite_ref-nelson1_29-1"​ class="​reference">​[29]</​sup>​ Kỹ thuật này có thể phát hiện các quần thể tế bào nhỏ (&​lt;​5%) khác biệt với RBCs của một cá nhân. <sup id="​cite_ref-nelson1_29-2"​ class="​reference">​[29]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Detection_for_autologous_blood_doping">​ Việc phát hiện doping máu tự thân </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Phát hiện doping máu tự động được thực hiện gián tiếp thông qua kỹ thuật tái tạo CO để đo mức tăng không sinh lý của khối lượng Hb. Nguyên lý của phương pháp tái sinh CO được sử dụng hiện nay đòi hỏi phải hít phải hỗn hợp khí O <sub> 2 </​sub>​ -CO trong khoảng 10-15 phút. <sup id="​cite_ref-schmidt1_30-0"​ class="​reference">​[30]</​sup>​ Bằng cách đo sự khác biệt về nồng độ carboxyhemoglobin (HbCO) trước và sau khi tái sinh, thể tích của CO và khả năng liên kết của Hb đối với CO (1,39ml g-1), có thể tính được tổng khối lượng Hb. <sup id="​cite_ref-schmidt1_30-1"​ class="​reference">​[30]</​sup>​ Phương pháp phát hiện này có vấn đề đối với một vận động viên vì không muốn hít thở CO ngay trước khi thi đấu. có thể có khả năng ảnh hưởng đến màn trình diễn của họ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Detection_of_blood_hemoglobin-based_oxygen_carrier">​ Việc phát hiện chất mang oxy dựa trên hemoglobin trong máu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Phương pháp phát hiện chất mang oxy dựa trên hemoglobin (tức là Oxyglobulin) được thực hiện theo bốn bước riêng biệt. Bước một liên quan đến việc loại bỏ protein dồi dào trong các mẫu máu bằng phương pháp miễn dịch (ví dụ: bộ dụng cụ miễn dịch huyết tương Proteo Prep 20). <sup id="​cite_ref-staub1_31-0"​ class="​reference">​[31]</​sup>​ Quá trình này đảm bảo rằng các protein khác (ví dụ như albumin và immunoglobulin) không can thiệp vào điện di mao mạch (CE) thay đổi sự ion hóa. Bước thứ hai, tách CE được thực hiện trong một số điều kiện nhất định, trong trường hợp này, chất điện phân nền gồm ammonium formate (75mM ở pH 9,5) để cung cấp đủ độ phân giải giữa HBOC và Hb. <sup id="​cite_ref-staub1_31-1"​ class="​reference">​[31]</​sup>​ Bước thứ ba, phát hiện UV / Vis được thực hiện tại 415nm để phát hiện có chọn lọc HBOC và HB. Bước thứ tư, Thời gian bay (TOF) hoặc Máy quang phổ khối (MS) cho phép tăng độ chính xác về độ chọn lọc giữa hemoprotein và các protein khác và xác định rõ ràng sự hấp thu HBOC. <sup id="​cite_ref-staub2_32-0"​ class="​reference">​[32]</​sup>​ Giới hạn phát hiện của CE-UV / Vis ở bước sóng 415nm và Kết quả CE-ESI-TOF / MS lần lượt là 0,20 và 0,45g / dL đối với huyết tương. <sup id="​cite_ref-staub1_31-2"​ class="​reference">​[31]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Detection_of_cobalt_concentration_by_utilizing_the_biokinetic_model">​ Phát hiện nồng độ coban bằng cách sử dụng mô hình biokinetic </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> được phát hiện bằng phân tích máu trong phòng thí nghiệm nếu lượng ăn vào lớn hơn 400 μg mỗi ngày. Vì nồng độ toàn máu lớn hơn 1 μg / L và nồng độ nước tiểu lớn hơn 10 g / L sau ít nhất 10 ngày dùng thuốc. Liều làm tăng sản xuất hồng cầu lên khoảng 16% -21%, là khoảng 68 mg Co mỗi ngày trong ít nhất 10 ngày dùng đường uống. Nồng độ coban trong máu toàn phần dự đoán vượt quá 200 μg / L hai giờ sau lần uống cuối cùng và nồng độ coban trong nước tiểu trung bình vượt quá 3000 g / L trong vòng 24 giờ sau khi uống. Một nghiên cứu đã được thực hiện trong đó 23 đối tượng phải dùng 900 g mỗi ngày dưới dạng CoCl <sub> 2 </​sub>​ trong 10 ngày. Các dự đoán mô hình sau đó được so sánh với nghiên cứu. Kết quả cho thấy dự đoán mô hình về máu và nước tiểu nằm giữa nồng độ trung bình của các nhóm nam và nữ, cho thấy dự đoán mô hình đủ đại diện cho toàn bộ dân số thử nghiệm. <sup id="​cite_ref-legett1_33-0"​ class="​reference">​[33]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Military_use">​ Sử dụng quân sự </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Ngay từ năm 1947, các nhà khoa học nghiên cứu quân sự đã nghiên cứu các cách để tăng khả năng chịu đựng của phi công chiến đấu đối với tình trạng thiếu oxy ở độ cao. Trong một nghiên cứu như vậy, các tế bào hồng cầu đã được truyền vào mười người đàn ông tại cơ sở nghiên cứu hải quân Hoa Kỳ, dẫn đến tăng công suất oxy. <sup id="​cite_ref-34"​ class="​reference">​ [34] </​sup>​ </​p><​p>​ Năm 1993, chỉ huy Lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ tại Fort Bragg bắt đầu thử nghiệm với doping máu, còn được gọi là tải máu. Các nhà điều hành Lực lượng Đặc biệt sẽ cung cấp hai đơn vị máu toàn phần, từ đó các tế bào hồng cầu sẽ được chiết xuất, cô đặc và được lưu trữ dưới nhiệt độ lạnh. 24 giờ trước một nhiệm vụ hoặc trận chiến, một lượng nhỏ tế bào hồng cầu sẽ được truyền trở lại vào người lính. Các nhà khoa học quân sự tin rằng quy trình này làm tăng sức chịu đựng và sự tỉnh táo của người lính vì sự gia tăng khả năng mang oxy của máu.  </​p><​p>​ Năm 1998, Lực lượng Quốc phòng Úc đã phê chuẩn kỹ thuật này cho Trung đoàn Không quân Đặc biệt. Chuyên gia dinh dưỡng cao cấp tại Tổ chức Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Úc Chris Forbes-Ewan được trích dẫn khi nói rằng, không giống như trong thể thao, &​quot;​tất cả đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh.&​quot;​ &​quot;​Những gì chúng tôi đang cố gắng đạt được là một lợi thế so với bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào&​quot;,​ Forbes-Ewan nói. <sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​[35]</​sup>​ Trong nghiên cứu này, hơn 50 loại thuốc và kỹ thuật tăng cường hiệu suất đã bị từ chối. Sáu loại đã được phê duyệt là caffeine, ephedrine, nước tăng lực, modafinil, creatine và nạp máu. <sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[36]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_blood_doping_cases">​ Các trường hợp doping máu đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​RIAN_archive_585168_5%2C000m_race.jpg/​220px-RIAN_archive_585168_5%2C000m_race.jpg"​ width="​220"​ height="​145"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​RIAN_archive_585168_5%2C000m_race.jpg/​330px-RIAN_archive_585168_5%2C000m_race.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​RIAN_archive_585168_5%2C000m_race.jpg/​440px-RIAN_archive_585168_5%2C000m_race.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​676"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Kaarlo Maaninka (208) chủ đề của trường hợp doping máu được biết đến đầu tiên, trong cuộc đua 5.000 m Thế vận hội mùa hè năm 1980. </​div></​div></​div> ​ <p> Doping máu bắt đầu vào cuối những năm 1960 nhưng không bị cấm cho đến năm 1986. <sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[37]</​sup>​ Mặc dù nó vẫn hợp pháp, nhưng nó thường được sử dụng bởi người chạy đường dài và trung bình. Trường hợp doping máu được biết đến đầu tiên xảy ra tại Thế vận hội Mùa hè 1980 ở Moscow khi Kaarlo Maaninka được truyền máu với hai panh máu trước khi giành huy chương trong các cuộc đua đường đua 5 và 10 km, mặc dù điều này không trái với quy tắc vào thời điểm đó. ] Người đi xe đạp Joop Zoetemelk thừa nhận đã được truyền máu trong Tour de France năm 1976, nơi anh về thứ hai, mặc dù anh cho rằng những điều này nhằm mục đích điều trị bệnh thiếu máu của anh chứ không phải là tăng cường hiệu suất của anh. <sup id="​cite_ref-cn_39-0"​ class="​reference">​[39]</​sup>​ Tay đua xe đạp người Mỹ Pat McDonough thừa nhận bị doping máu tại Thế vận hội Mùa hè 1984 ở Los Angeles. <sup id="​cite_ref-Kayne2006_40-0"​ class="​reference">​[40]</​sup>​ Sau các trò chơi Mùa hè 1984, một phần ba đội đua xe đạp Hoa Kỳ đã được truyền máu trước các trò chơi, nơi họ giành được chín huy chương, thành công huy chương đầu tiên kể từ năm 1912 Thế vận hội mùa hè. <sup id="​cite_ref-Kayne2006_40-1"​ class="​reference">​[40]</​sup>​ Trong cùng năm đó, tay đua xe đạp Francesco Moser đã sử dụng truyền máu để chuẩn bị cho nỗ lực thành công của mình để phá vỡ kỷ lục giờ. <sup id="​cite_ref-cn_39-1"​ class="​reference">​[39]</​sup>​ &​quot;​Doping máu&​quot;​ là bị IOC cấm vào năm 1985, mặc dù không có thử nghiệm nào tồn tại vào thời điểm đó. <sup id="​cite_ref-Kayne2006_40-2"​ class="​reference">​ [40] </​sup>​ </​p><​p>​ Tay đua xe đạp người Thụy Điển Niklas Axelsson đã thử nghiệm dương tính với EPO năm 2000.  </​p><​p>​ Tay đua xe đạp người Mỹ Tyler Hamilton đã thất bại trong một thử nghiệm phân loại tế bào được kích hoạt bằng huỳnh quang để phát hiện truyền máu tương đồng trong Thế vận hội 2004. Anh ta được phép giữ huy chương vàng của mình vì việc xử lý mẫu của anh ta bị cấm tiến hành một thử nghiệm xác nhận thứ hai. Ông đã kháng cáo xét nghiệm dương tính thứ hai về truyền máu tương đồng từ Vuelta a España năm 2004 lên Tòa án Trọng tài Quốc tế về Thể thao nhưng kháng cáo của ông đã bị từ chối. Các luật sư của Hamilton đề xuất Hamilton có thể là một con chim di truyền hoặc đã có một &#​39;​sinh đôi biến mất&#​39;​ để giải thích sự hiện diện của các tế bào hồng cầu từ nhiều người. Về mặt lý thuyết là có thể, những lời giải thích này được phán quyết là &​quot;​xác suất không đáng kể&​quot;​. <sup id="​cite_ref-41"​ class="​reference">​ [41] </​sup>​ </​p><​p>​ Trường hợp Operación Puerto có trụ sở tại Tây Ban Nha năm 2006 liên quan đến cáo buộc doping và máu của hàng trăm vận động viên từ Tây Ban Nha , Đức, Ý, Colombia, Úc, Luxembourg, Hà Lan và Hoa Kỳ.  </​p><​p>​ Tay đua Tour de France Alexander Vinokourov, thuộc Đội Astana, đã thử nghiệm dương tính với hai quần thể tế bào máu khác nhau và do đó để truyền máu tương đồng, theo các báo cáo tin tức khác nhau vào ngày 24 tháng 7 năm 2007, Vinokourov đã được thử nghiệm sau chiến thắng ở giai đoạn 13 thử nghiệm thời gian của Tour vào ngày 21 tháng 7 năm 2007. Thử nghiệm doping không được coi là dương tính cho đến khi mẫu thứ hai được thử nghiệm để xác nhận mẫu đầu tiên. Mẫu B của Vinokourov hiện đã có kết quả xét nghiệm dương tính và anh ta có thể bị đình chỉ 2 năm và phạt tiền bằng một năm. <sup id="​cite_ref-42"​ class="​reference">​[42]</​sup>​ Anh ta cũng đã thử nghiệm dương tính sau giai đoạn 15. <sup id="​cite_ref-43"​ class="​reference">​ [43] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-44"​ class="​reference">​ [44] </​sup>​ </​p><​p>​ Đồng đội của Vinokourov, Andrej Kashechkin cũng đã thử nghiệm dương tính với doping máu tương đồng <sup id="​cite_ref-45"​ class="​reference">​[45]</​sup>​ vào ngày 1 tháng 8 năm 2007, chỉ vài ngày sau khi kết thúc Tour de France năm 2007 (một cuộc đua bị chi phối bởi doping tai tiếng). Nhóm của ông đã rút lui sau tiết lộ rằng Vinokourov đã pha tạp. ​ </​p><​p>​ Theo các nhà điều tra Nga, triển vọng New York Rangers 19 tuổi và vận động viên khúc côn cầu người Nga Alexei Cherepanov đã tham gia pha tạp máu trong vài tháng trước khi ông qua đời vào ngày 13 tháng 10 năm 2008, sau khi ngã gục trên băng ghế dự bị trong một trận đấu ở Nga . Ông cũng bị viêm cơ tim. <sup id="​cite_ref-46"​ class="​reference">​ [46] </​sup>​ </​p><​p>​ Vận động viên trượt băng tốc độ người Đức và huy chương vàng Olympic năm lần, Claudia Pechstein đã bị cấm trong hai năm vào năm 2009 vì bị doping máu, dựa trên mức độ hồng cầu không đều trong cô. máu và giả định rằng các cấp độ này luôn cao nhất trong các cuộc thi. Số lượng hồng cầu lưới trung bình của cô trong mười năm từ 2000 đến 2009 là 2,1% trong các sự kiện hàng đầu như Thế vận hội Olympic và trong các giải vô địch thế giới. Tại các cuộc đua World Cup, hồng cầu lưới trung bình là 1,9% và trong các giai đoạn tập luyện 2,0%. <sup id="​cite_ref-47"​ class="​reference">​[47]</​sup>​ Tòa án Trọng tài Thể thao đã xác nhận lệnh cấm vào tháng 11 năm 2009 trong tuyên bố: &​quot;​... một khi khả năng bệnh máu đã được loại trừ một cách an toàn ... &quot;. <sup id="​cite_ref-48"​ class="​reference">​[48]</​sup> ​  Vào tháng 9 năm 2010, Tòa án Tối cao Liên bang Thụy Sĩ đã bác bỏ kháng cáo của vận động viên, nói rằng sự bất thường về máu được thừa hưởng của Pechstein đã được biết đến trước đó (&quot; die vererbte Blutanomalie bekannt gewesen sei &quot;) <sup id="​cite_ref-49"​ class="​reference"></​sup>​ </​p><​p>​ Vào ngày 20 tháng 5 năm 2011 Tyler Hamilton đã trao Huy chương vàng Olympic 2004 cho Cơ quan chống doping Hoa Kỳ <sup id="​cite_ref-50"​ class="​reference">​[50]</​sup>​ sau khi thừa nhận doping trong một cuộc phỏng vấn <i> 60 phút </​i>​. ​ </​p><​p>​ Vào ngày 23 tháng 8 năm 2012 Lance Armstrong đã bị tước bảy danh hiệu Tour de France và bị cấm sống bởi cơ quan quản lý đạp xe sau một báo cáo từ Cơ quan chống doping Hoa Kỳ cáo buộc ông ta dẫn dắt một chương trình doping trong sự nghiệp đạp xe. Sau đó, ông thừa nhận đã sử dụng các chất bị cấm bao gồm pha tạp máu với truyền máu và EPO trong một cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào ngày 17 tháng 1 năm 2013. <sup id="​cite_ref-51"​ class="​reference">​ [51] </​sup>​ </​p><​p>​ Vào tháng 6 năm 2014, chiến binh UFC Chael Sonnen đã thử nghiệm dương tính với EPO <sup id="​cite_ref-52"​ class="​reference">​[52]</​sup>​ Một tháng sau, một chiến binh UFC khác, Ali Bagautinov cũng đã thử nghiệm dương tính với EPO. <sup id="​cite_ref-53"​ class="​reference">​ [53] </​sup>​ </​p><​p>​ Vào tháng 12 năm 2017, Nga đã bị cấm tham dự Thế vận hội Mùa đông 2018 ở Pyeongchang,​ Hàn Quốc. sự pha tạp có hệ thống giữa những người Olympus Nga. <sup id="​cite_ref-54"​ class="​reference">​[54]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Adverse_effects">​ Các tác động bất lợi </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hành động đơn giản làm tăng số lượng tế bào hồng cầu trong máu có thể liên quan đến hội chứng hyperviscity tăng độ nhớt của máu và giảm cung lượng tim và tốc độ lưu lượng máu dẫn đến giảm việc cung cấp oxy ngoại biên. <sup id="​cite_ref-55"​ class="​reference">​[55]</​sup>​ Ví dụ, quá liều EPO có thể làm đặc máu vào bùn đặc và nhớt. Điều này làm tăng cơ hội đau tim, đột quỵ, viêm tĩnh mạch và tắc mạch phổi, đã được nhìn thấy trong trường hợp có quá nhiều máu được đưa vào dòng máu. Bởi vì doping máu làm tăng thể tích tế bào hồng cầu, nó có hiệu quả giới 
 +Mẫu ghế sofa văng chất liệu da, trẻ trung, nữ tính 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vẻ nữ tính điệu đà là cảm hứng sáng tác cho Mẫu ghế sofa văng bằng da cao cấp SDV-007. Với đường nét nhẹ nhàng, cách điệu, chất liệu mượt mà, gợi cảm, hình khối căng tràn đã làm nên một tác phẩm có kiểu dáng yêu kiều, nữ tính. Rất hợp với gia chủ tuổi “teen”.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Xem thêm: <span style="​color:​ #​0000ff;">​Mẫu ghế sofa văng chất liệu da nhập khẩu Italia cao cấp.</​span></​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​19375"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-vang-bang-da-tre-trung-nu-tinh/​mau-ghe-sofa-vang-sdv-007/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-vang-sdv-007.jpg"​ data-orig-size="​920,​767"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Mau ghe sofa vang sdv-007"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-vang-sdv-007.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-vang-sdv-007.jpg"​ class="​alignnone size-full wp-image-19375"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-vang-sdv-007.jpg"​ alt="​Mau ghe sofa vang sdv-007"​ width="​920"​ height="​767"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-vang-sdv-007.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-vang-sdv-007-650x542.jpg 650w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu ghế sofa văng chất liệu da cao cấp SDV-007 : Thiết kế với đường nét trẻ trung, nữ tính.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img class="​aligncenter size-full wp-image-18407"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-Sofa-dep-slogan.gif"​ alt="​mau ghe Sofa dep-slogan"​ width="​920"​ height="​95"​ data-pin-nopin="​true"/></​span></​p><​h2><​span id="​1_Uu_diem_khien_ban_phai_lua_chon_ngay_bo_sofa_vangSDV-007_ngay"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1. Ưu điểm khiến bạn phải lựa chọn ngay bộ sofa văng SDV-007 ngay.</​span></​span></​h2><​h4><​span id="​11_Ve_thiet_ke"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1.1. Về thiết kế.</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Ý tưởng thiết kế của bộ sofa văng đến từ nhu cầu thiết thực của tác giả, muốn có một chiếc ghế sofa mà vừa có thể ngồi được lại vừa có thể nằm thư giãn. Với nhu cầu đó nhà thiết kế đã mạnh dạn trong việc kết hợp giữa kiểu sofa bed và sofa văng thông thường, mang đến một mẫu ghế mới vừa đẹp vừa tiện lợi. Đặc biệt trong bộ ghế sofa SDV- 007mục đích nhắm tới khách hàng là phái nữ nên chiếc ghế có phần thiết kế mềm mại, nữ tính cũng như màu sắc nhã nhặn hơn.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​+ Thiết kế mềm mại, mượt mà với màu sắc nhã nhặn đặc biệt phù hợp cho phái nữ.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​+ Lòng ngồi được gia tăng giúp người ngồi thoải mái ngả lưng, có thể nằm co chân thư giãn.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​19376"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-vang-bang-da-tre-trung-nu-tinh/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-3.jpg"​ data-orig-size="​920,​317"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-3"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-3.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-3.jpg"​ class="​alignnone size-full wp-image-19376"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-3.jpg"​ alt="​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-3"​ width="​920"​ height="​317"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tác phẩm với kiểu dáng mềm mại, mượt mà</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​19377"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-vang-bang-da-tre-trung-nu-tinh/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-4/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-4.jpg"​ data-orig-size="​920,​1528"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-4"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-4.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-4.jpg"​ class="​alignnone size-full wp-image-19377"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-4.jpg"​ alt="​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-4"​ width="​920"​ height="​1528"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Đường nét hoàn thiện chau chuốt, Chi tiết sắc sảo.</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​12_Ve_chat_lieu"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1.2. Về chất liệu.</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Các mẫu ghế sofa, sản phẩm nội thất mà chúng tôi cung cấp luôn hướng tới những tiêu chí: chất lượng, mẫu mã, giá cả phải là tốt nhất cho khách hàng. Ở mẫu sofa da văng SDV-007 này cũng vậy:</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​+ Chất liệu da cao cấp nhập khẩu, đa dạng màu sắc bạn có thể lựa chọn.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​+ Đặc biệt dòng da cao cấp khi sử dụng mang lại cảm giác thoáng mát về mùa hè, ấm vào mua đông.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​+ Chất da dễ dàng vệ sinh kể cả bằng nước cũng không lo mốc, hỏng.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​19378"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-vang-bang-da-tre-trung-nu-tinh/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-5/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-5.jpg"​ data-orig-size="​920,​745"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-5"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-5.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-5.jpg"​ class="​alignnone size-full wp-image-19378"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-5.jpg"​ alt="​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-5"​ width="​920"​ height="​745"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Chất liệu đa dạng, Mầu sắc phong phú.</​span><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ </​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​19379"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-vang-bang-da-tre-trung-nu-tinh/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-6/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-6.jpg"​ data-orig-size="​920,​607"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-6"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-6.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-6.jpg"​ class="​alignnone size-full wp-image-19379"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-6.jpg"​ alt="​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-6"​ width="​920"​ height="​607"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-6.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-6-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Các phụ kiện được kết hợp khéo léo, mầu sắc nhã nhặn.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​+ Kết cấu khung ghế làm từ gỗ tự nhiên được xử lý chống mối mọt.</​span></​p><​p><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​+ Chân ghế được làm bằng thép mạ crom sáng bóng, vững chắc.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​19451"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-da-vang-hoan-hao-den-tung-chi-tiet/​ket-cau-ghe-sofa-da-vna/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Ket-cau-ghe-sofa-da-VNA.jpg"​ data-orig-size="​920,​1352"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Ket-cau-ghe-sofa-da-VNA"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Ket-cau-ghe-sofa-da-VNA.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Ket-cau-ghe-sofa-da-VNA.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-19451 size-full"​ title="​ket-cau-sofa-VNA"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Ket-cau-ghe-sofa-da-VNA.jpg"​ alt="​Ket-cau-ghe-sofa-da-VNA"​ width="​920"​ height="​1352"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Kết cấu sofa cao cấp VNA</​span></​p><​h2><​span id="​2_Thong_so_ky_thuat_ghe_sofa_vang_SDV-007"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2. Thông số kỹ thuật ghế sofa văng SDV-007.</​span></​span></​h2><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu sofa văng SDV-007 được thiết kế mở rộng lòng sâu ngồi lên 80cm có thể nằm thư giãn thoải mái. </​span></​p><​table width="​746"><​tbody><​tr><​td width="​96"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Thành phần</​strong></​span></​td><​td width="​64"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Sâu(cm)</​strong></​span></​td><​td width="​64"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Dài</​strong></​span></​td><​td width="​64"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Cao</​strong></​span></​td><​td width="​97"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Chiều Sâu (vị trí ngồi)</​strong></​span></​td></​tr><​tr><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Khối chính – văng</​strong></​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​116</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​205</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​920</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​80</​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​19459"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-vang-bang-da-tre-trung-nu-tinh/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-71/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-71.jpg"​ data-orig-size="​920,​496"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-71"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-71.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-71.jpg"​ class="​aligncenter size-full wp-image-19459"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-71.jpg"​ alt="​mau-ghe-sofa-da-vang-sdv-007-71"​ width="​920"​ height="​496"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Kích thước rất phù hợp với không gian vừa phải – Đặc thù của phòng khách chung cư, biệt thự tại Việt Nam.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​19381"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-vang-bang-da-tre-trung-nu-tinh/​sofa-vang-chat-lieu-da-cao-cap-sdv-007/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Sofa-vang-chat-lieu-da-cao-cap-sdv-007.jpg"​ data-orig-size="​920,​460"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Sofa vang chat lieu da cao cap sdv-007"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Sofa-vang-chat-lieu-da-cao-cap-sdv-007.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Sofa-vang-chat-lieu-da-cao-cap-sdv-007.jpg"​ class="​alignnone size-full wp-image-19381"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Sofa-vang-chat-lieu-da-cao-cap-sdv-007.jpg"​ alt="​Sofa vang chat lieu da cao cap sdv-007"​ width="​920"​ height="​460"/></​span></​p><​h2><​span id="​3_So_huu_san_phamghe_sofa_da_vang_SDV-007_hoan_toan_don_gian"><​span id="​3_Mua_bo_ghe_sofa_da_vang_8211_SDV-008_o_dau"​ style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3. Sở hữu sản phẩm ghế sofa da văng – SDV-007 hoàn toàn đơn giản.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vietnamarch chính thức ra mắt và phân phối sản phẩm tại các showroom và cửa hàng thuộc hệ thống trên toàn quốc với hàng ngàn mẫu Sofa gia đình, Sofa phòng khách, Sofa văn phòng, Sofa góc, Sofa da, Sofa nỉ, Sofa vải, Sofa đơn, Sofa văng, Sofa cổ điển, Sofa hiện đại, Sofa cafe, Sofa Karaoke, Sofa gỗ, Bàn trà, Tủ tivi các loại để quý khách hàng thoải mái lựa chọn.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Bàn ghế Sofa Miền Bắc</​strong>​ : Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Bàn ghế Sofa miền Trung</​strong>:​ Tỉnh Thanh Hoá, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tp. Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Phú Yên, Tỉnh Khánh Hoà, Tỉnh Kom Tum, Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Dak Lak.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Bàn ghế Sofa miền Nam</​strong>:​ Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh, , Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Long An, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bến Tre, Tỉnh Trà Vinh, Tỉnh An Giang, Tp. Cần Thơ, Tỉnh Bạc Liêu,​Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Cà mau, Tỉnh Kiên Giang, Tỉnh Đồng Nai</​span></​p><​h3><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​font-size:​ 13.3333px; line-height:​ 20px;">​Để mua bộ ghế sofa văng SDV-007 với giá tốt nhất bạn vui lòng liên hệ.</​span></​span></​h3><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Công ty TNHH VIETNAMARCH</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​VP:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Tel: 04.6681.2328 – <​strong>​Hotline:​ 0918.248.297 (24/​7)</​strong></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Website: Vietnamarch.com.vn</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Email: [email protected]</​span></​p><​p style="​text-align:​ right;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Phòng Tư vấn Kiến trúc Vietnamarch.,​Group.</​strong></​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​84</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Mẫu ghế sofa văng chất liệu da, trẻ trung, nữ tính </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home3107.txt · Last modified: 2018/12/20 02:20 (external edit)