User Tools

Site Tools


bellasf1474

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1474 [2018/12/20 02:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"> ​ <table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​caption>​ Jabberwocky </​caption><​tbody><​tr><​th scope="​row">​ Loại </​th><​td>​ Thủ thuật </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Người chơi </​th><​td>​ 2+ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Kỹ năng cần thiết </​th><​td>​ Chiến thuật, Giao tiếp </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Độ tuổi </​th><​td>​ 10+ ] 52 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Bộ bài </​th><​td>​ Tiếng Pháp </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Chơi </​th><​td>​ Theo chiều kim đồng hồ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Xếp hạng thẻ (cao nhất trước) </​th><​td>​ AKQJ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thời gian chơi </​th><​td>​ Khác nhau 19659004] Cơ hội ngẫu nhiên </​th><​td>​ trung bình </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​ Các trò chơi liên quan </​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​ War Oh, Hell </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Jabberwocky </b> là một trò chơi bài thuộc thể loại đánh lừa, được chơi bởi 3 đến 5 người chơi với một bộ bài tiêu chuẩn và bút chì và giấy để ghi điểm. ​ </​p><​p>​ Đối tượng của nó là đặt cược số lượng thủ thuật mà người ta ước tính để thực hiện và thực hiện đặt cược này (ghi được một điểm). Người chơi hoàn thành nhiều cược nhất sau 13 lượt sẽ thắng trò chơi và nhiều người chơi có thể buộc nó.  </​p><​p>​ Nó có thể có nguồn gốc trên đảo Hawaiʻi vào đầu những năm 1980. Trò chơi này cũng đã được chơi ở Áo vào cùng một thời điểm. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Dealing">​ Xử lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Khi bắt đầu vòng đầu tiên, nhà cái đưa ra ba thẻ cho mỗi người chơi. Số lượng thẻ tăng thêm một vòng cho đến khi chín thẻ được xử lý. Sau đó, số lượng thẻ được xử lý giảm đi mỗi vòng. Sau khi kết thúc vòng thứ 13, khi ba lá bài được xử lý lại, trò chơi kết thúc. ​ </​p><​p>​ Một khi các thẻ đã được xử lý cho người chơi, người chia bài sẽ lật lá bài trên cùng của phần còn lại của bộ bài. Bộ đồ của lá bài đó là bộ đồ át chủ bài, và lá bài đó vẫn ngửa mặt trong suốt vòng đấu. ​ </​p><​p>​ Giao dịch qua bên trái sau mỗi vòng! ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Bidding">​ Đặt giá thầu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Trả giá tiến hành sang bên trái, và người chơi trả giá trước cho người giao dịch. Người chơi có thể đặt giá thầu bất kỳ số nào từ 0 cho đến tổng số thẻ đã được chia cho mỗi người chơi cho vòng đó. Các đại lý trả giá cuối cùng, và có thể không đặt giá thầu một số sẽ làm cho tổng số giá thầu bằng với tổng số thủ thuật có thể được thực hiện trong vòng đó. (Ví dụ: nếu có bốn người chơi chơi một vòng trong đó sáu thẻ đã được chia cho mỗi người chơi và Người chơi số 1 có giá thầu 2, Người chơi số 2 có giá thầu 0 và Người chơi số 3 có giá thầu 3, sau đó giá thầu cuối cùng của đại lý có thể không phải là 1.)  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Playing">​ Chơi </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Người chơi ở bên trái của người chia bài dẫn trò lừa đầu tiên bằng cách chơi bất kỳ thẻ nào. Chơi sau đó bắt đầu bên trái. Mỗi người chơi phải tuân theo (không làm như vậy sẽ bị trừ 3 điểm từ điểm số như một hình phạt). Nếu người chơi không có bất kỳ thẻ nào của bộ đồ dẫn đầu, thì bất kỳ bộ đồ nào khác cũng có thể được chơi thay thế. ​ </​p><​p>​ Một con át chủ bài có thể không được chơi trước trong một trò lừa trừ khi bộ đồ át chủ bài đã được chơi hoặc người chơi chỉ có sẵn át chủ bài. (Trump được cho là &​quot;​hỏng&​quot;​ lần đầu tiên chơi át chủ bài.) ​ </​p><​p>​ Người chơi lá bài cao nhất trong bộ đồ được dẫn đầu sẽ thắng được mánh đó trừ khi chơi át chủ bài, trong trường hợp đó, người chơi con át chủ bài cao nhất sẽ chơi bài. Thẻ trong một bộ đồ được xếp hạng từ Ace (giá trị cao nhất) xuống còn 2 (giá trị thấp nhất). ​ </​p><​p>​ Người chiến thắng trong trò lừa dẫn đến trò lừa tiếp theo.  </​p><​p>​ Vòng kết thúc khi tất cả các thủ thuật có sẵn đã được thực hiện. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Scoring">​ Ghi điểm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Sau khi một vòng kết thúc, <i> người chơi được cung cấp một điểm để có được số lượng chính xác các thủ thuật mà họ đặt giá thầu </i> (nếu không họ sẽ nhận được không có điểm.) ​ </​p><​p>​ Người chơi có nhiều điểm nhất khi kết thúc tất cả 13 vòng thắng. Tie thắng là có thể. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1294 ​ Cached time: 20181203213256 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.224 seconds ​ Real time usage: 0.321 seconds ​ Preprocessor visited node count: 626/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 31595/​2097152 bytes  Template argument size: 490/2097152 bytes  Highest expansion depth: 12/40  Expensive parser function count: 2/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 3389/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 0/400  Lua time usage: 0.095/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 2.71 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 251.664 1 -total ​  ​32.22% 81.077 1 Template:​Reflist ​  ​30.53% 76.837 1 Template:​Refimprove ​  ​28.80% 72.472 1 Template:​Cite_book ​  ​19.60% 49.315 1 Template:​Ambox ​  ​17.26% 43.440 1 Template:​Infobox_CardGame ​  ​11.70% 29.451 1 Template:​Infobox ​  9.93% 24.995 1 Template:​List_of_trick-taking_games ​  9.31% 23.431 1 Template:​Use_dmy_dates ​  7.94% 19.973 1 Template:​DMCA ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​809548-0!canonical and timestamp 20181203213256 and revision id 856181009 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Khám phá những tòa nhà văn phòng đẹp nhất hành tinh 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<p style="​text-align:​ justify;"><​strong>​Văn phòng là bộ mặt của cả một công ty, cũng là yếu tố góp phần vào thành công của công ty. Vì vậy không gian làm việc cần được thiết kế kỹ lưỡng sao cho đẹp mắt, lịch sự và sang trọng.</​strong></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Đây là<span style="​color:​ #​ff0000;">​ <a title="​những tòa nhà văn phòng đẹp nhất hành tinh" href="​http://​tapchiadong.net/​kham-pha-nhung-toa-nha-van-phong-dep-nhat-hanh-tinh/"><​span style="​color:​ #​ff0000;"><​strong>​những tòa nhà văn phòng đẹp nhất hành tinh</​strong></​span></​a></​span>​ đoạt giải thưởng Architizer A+ năm thứ 2 với lối kiến trúc độc đáo đầy thẩm mỹ và sang trọng.</​p> ​ <​article><​!-- Main content --> ​ <div class="​content"> ​ <table class="​picture"​ align="​center"> ​ <​tbody> ​ <​tr> ​ <td class="​pic"><​img src="​http://​img.v3.news.zdn.vn/​w660/​Uploaded/​pgi_xvauqbnau/​2014_04_24/​1.jpg"​ alt="​Những tòa nhà văn phòng đẹp nhất hành tinh" /></​td> ​ </​tr> ​ <​tr> ​ <td class="​pCaption caption">​Trụ sở của hãng vận tải đường biển Arctia nằm ngay bên cạnh những con thuyền của thành phố Helsinki, Phần Lan.</​td> ​ </​tr> ​ </​tbody> ​ </​table> ​ <table class="​picture"​ align="​center"> ​ <​tbody> ​ <​tr> ​ <td class="​pic"><​img src="​http://​img.v3.news.zdn.vn/​w660/​Uploaded/​pgi_xvauqbnau/​2014_04_24/​2.jpg"​ alt="​Những tòa nhà văn phòng đẹp nhất hành tinh" /></​td> ​ </​tr> ​ <​tr> ​ <td class="​pCaption caption">​Tòa nhà Trung Tâm Liên bang 1202 của Mỹ nằm tại Seattle, là nơi đóng quân của lực lượng kỹ sư quân đội nước này. Đây là một công trình siêu bền vững.</​td> ​ </​tr> ​ </​tbody> ​ </​table> ​ <table class="​picture"​ align="​center"> ​ <​tbody> ​ <​tr> ​ <td class="​pic"><​img src="​http://​img.v3.news.zdn.vn/​w660/​Uploaded/​pgi_xvauqbnau/​2014_04_24/​3_1.jpg"​ alt="​Những tòa nhà văn phòng đẹp nhất hành tinh" /></​td> ​ </​tr> ​ <​tr> ​ <td class="​pCaption caption">​Tọa lạc tại Jaipur, Ấn Độ, tòa nhà 72 Screens được xây dựng nhằm chống lại cái nóng dữ dội của thành phố này.</​td> ​ </​tr> ​ </​tbody> ​ </​table> ​ <table class="​picture"​ align="​center"> ​ <​tbody> ​ <​tr> ​ <td class="​pic"><​img src="​http://​img.v3.news.zdn.vn/​w660/​Uploaded/​pgi_xvauqbnau/​2014_04_24/​4.jpg"​ alt="​Những tòa nhà văn phòng đẹp nhất hành tinh" /></​td> ​ </​tr> ​ <​tr> ​ <td class="​pCaption caption">​Tòa nhà Dear Ginza tọa lạc tại Tokyo, Nhật Bản, được thiết kế bởi công ty kiến trúc Amano Design Office. Công ty này cho biết họ muốn những ai đi qua đây bị thu hút và có cảm giác kỳ lạ bởi kiến trúc của tòa nhà.</​td> ​ </​tr> ​ </​tbody> ​ </​table> ​ <table class="​picture"​ align="​center"> ​ <​tbody> ​ <​tr> ​ <td class="​pic"><​img src="​http://​img.v3.news.zdn.vn/​w660/​Uploaded/​pgi_xvauqbnau/​2014_04_24/​5.jpg"​ alt="​Những tòa nhà văn phòng đẹp nhất hành tinh" /></​td> ​ </​tr> ​ <​tr> ​ <td class="​pCaption caption">​Tòa nhà trụ sở của Siemens tại Trung Đông được đặt tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), là một trong những công trình bền vững và tiên tiến nhất tại khu vực này.</​td> ​ </​tr> ​ </​tbody> ​ </​table> ​ <table class="​picture"​ align="​center"> ​ <​tbody> ​ <​tr> ​ <td class="​pic"><​img src="​http://​img.v3.news.zdn.vn/​w660/​Uploaded/​pgi_xvauqbnau/​2014_04_24/​6.jpg"​ alt="​Những tòa nhà văn phòng đẹp nhất hành tinh" /></​td> ​ </​tr> ​ <​tr> ​ <td class="​pCaption caption">​Tòa nhà Capital Building ở Mumbai, Ấn Độ có hình quả trứng ở cạnh bên, biểu trưng cho sự tiên tiến.</​td> ​ </​tr> ​ </​tbody> ​ </​table> ​ <table class="​picture"​ align="​center"> ​ <​tbody> ​ <​tr> ​ <td class="​pic"><​img src="​http://​img.v3.news.zdn.vn/​w660/​Uploaded/​pgi_xvauqbnau/​2014_04_24/​7.jpg"​ alt="​Những tòa nhà văn phòng đẹp nhất hành tinh" /></​td> ​ </​tr> ​ <​tr> ​ <td class="​pCaption caption">​Hai tòa tháp Al Bahr tại Abu Dhabi, UAE, có 25 tầng. Với thiết kế độc đáo, tòa nhà đem lại sự riêng tư và bóng mát với những hình zích zắc hai bên.</​td> ​ </​tr> ​ </​tbody> ​ </​table> ​ <table class="​picture"​ align="​center"> ​ <​tbody> ​ <​tr> ​ <td class="​pic"><​img src="​http://​img.v3.news.zdn.vn/​w660/​Uploaded/​pgi_xvauqbnau/​2014_04_24/​8.jpg"​ alt="​Những tòa nhà văn phòng đẹp nhất hành tinh" /></​td> ​ </​tr> ​ <​tr> ​ <td class="​pCaption caption">​Tòa nhà của Hiệp hội công nghiệp Hàn Quốc tọa lạc tại thành phố Seoul, với một số phần được làm bằng gỗ, tre và các cây tự nhiên khác.</​td> ​ </​tr> ​ </​tbody> ​ </​table> ​ <table class="​picture"​ align="​center"> ​ <​tbody> ​ <​tr> ​ <td class="​pic"><​img src="​http://​img.v3.news.zdn.vn/​w660/​Uploaded/​pgi_xvauqbnau/​2014_04_24/​9.jpg"​ alt="​Những tòa nhà văn phòng đẹp nhất hành tinh" /></​td> ​ </​tr> ​ <​tr> ​ <td class="​pCaption caption">​Tòa tháp Magma tại Monterrey, Mexico, là khu tổ hợp văn phòng, căn hộ. Công trình được xây dựng mô phỏng trò chơi xếp hình Tetris kinh điển.</​td> ​ </​tr> ​ </​tbody> ​ </​table> ​ <table class="​picture"​ align="​center"> ​ <​tbody> ​ <​tr> ​ <td class="​pic"><​img src="​http://​img.v3.news.zdn.vn/​w660/​Uploaded/​pgi_xvauqbnau/​2014_04_24/​10.jpg"​ alt="​Những tòa nhà văn phòng đẹp nhất hành tinh" /></​td> ​ </​tr> ​ <​tr> ​ <td class="​pCaption caption">​Với thiết kế độc đáo, tòa nhà Turninn tại Reykjavík, Iceland, có thể phản chiếu hình ảnh quang cảnh xung quanh bao gồm núi Esja Mountain và vịnh Reykjavik.</​td> ​ </​tr> ​ </​tbody> ​ </​table> ​ <table class="​picture"​ align="​center"> ​ <​tbody> ​ <​tr> ​ <td class="​pic"><​img src="​http://​img.v3.news.zdn.vn/​w660/​Uploaded/​pgi_xvauqbnau/​2014_04_24/​11_1.jpg"​ alt="​Những tòa nhà văn phòng đẹp nhất hành tinh" /></​td> ​ </​tr> ​ <​tr> ​ <td class="​pCaption caption">​Tòa tháp Pearl River tại Quảng Châu, Trung Quốc, có thể tự tạo nguồn điện với các turbine dùng sức gió.</​td> ​ </​tr> ​ </​tbody> ​ </​table> ​ <p style="​text-align:​ right;">​Theo news.zing</​p> ​ </​div> ​ </​article>​ 
 +Khám phá những tòa nhà văn phòng đẹp nhất hành tinh </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
bellasf1474.txt · Last modified: 2018/12/20 02:20 (external edit)